Profesní zkušenosti:

 • provádění klinicko-psychologických vyšetření a psychoterapie v ambulancích klinické psychologie
 • interní a externí kouč
 • výběry uchazečů o služební poměr u Vězeňské služby ČR, Armády České republiky a vojenské policie
 • psychologická vyšetření uchazečů o pracovní poměr u městských policií, civilních bezpečnostních služeb a žadatelů o zbrojní průkaz
 • výběry zaměstnanců se zvýšenou psychickou zátěží pro hutnictví, strojírenský průmysl a řidičů motorových vozidel
 • výzkumná činnost v oblasti psychické zátěže příslušníků ozbrojených sil a zaměstnanců v těžkém průmyslu
 • psycholog v zahraniční vojenské operaci KFOR
 • zkušenosti z lektorské skupinové činnosti (témata stres management, efektivní komunikace, neverbální a verbální komunikace, získávání informací v zátěžových situacích, vztahy na pracovišti)
Jiná kvalifikace:
 • osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • specializační zkouška z klinické psychologie (IPVZ Praha)
 • funkční specializační zkouška ze systematické psychoterapie (IPVZ Praha)
 • člen asociace dopravních psychologů
Absolvované kurzy a postgraduální vzdělávání:
 • externí kouč – Koučink centrum Praha
 • týmový koučink – Koučink centrum Praha
 • postgraduální studium dopravní psychologie – UP Olomouc
 • trénink trenérů – SMARTER Praha
 • výcvikový seminář Assessment Centrum – Testcentrum Praha
 • komunikační strategie, taktiky a techniky – Středisko psychologických služeb Brno
 • asertivita – komunikační trénink – Středisko psychologických služeb Brno
 • neverbální komunikace – Středisko psychologických služeb Brno
 • relaxační techniky – IPIPPAP Olomouc
 • psychodiagnostické metody pro psychologii práce – Testcentrum Praha
 • imaginativní techniky v psychoterapii a poradenství – IPIPPAP Olomouc
 • Ericksonovská hypnoterapie – IPIPPAP Olomouc
 • sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii – IPIPPAP Olomouc (psychoterapeutický výcvik)
 • Rorschachova metoda – IPVZ Praha, Testcentrum Praha
 • forenzní psychologie pro žadatele o znalecké oprávnění – IPVZ Praha
 • kurz krizové intervence a kurz trauma – Remedium Praha
 • kurz Ericksonovské hypnózy – PhDr. Jiří Zíka, Poděbrady