Zaměření

  • individuální psychoterapie, krizová intervence, terapie úzkostných poruch, depresí, psychosomatických potíží, traumat, náročných životních situací (ztráta, rozvod, nemoc, vztahové problémy)
  • psychologická a neuropsychologická diagnostika dospělých (poruchy paměti, poruchy kognitivních a exekutivních funkcí, poruchy chování)
  • dopravně psychologická vyšetření pro klinické účely podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami
  • dopravně psychologická vyšetření pro výkon povolání podle požadavků § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami
  • psychologické poradenství v oblasti výběru studia a typu školy (střední nebo vysoké). Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami

Uvedené výkony psychoterapie, krizové intervence a klinicko-psychologických vyšetření jsou prováděny v ordinacích:
  • POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová, Náměstí Jana Pernera 446, 560 02 Česká Třebová
  • Ambulance klinické psychologie, Podorlická poliklinika Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk

Úhrada péče je hrazena ze zdrojů zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami.