Zaměření

  • individuální psychoterapie, krizová intervence, terapie úzkostných poruch, depresí, psychosomatických potíží, traumat, náročných životních situací (ztráta, rozvod, nemoc, vztahové problémy)
  • psychologická a neuropsychologická diagnostika dospělých (poruchy paměti, poruchy kognitivních a exekutivních funkcí, demence, poruchy chování, poruchy osobnosti, schizofrenní a psychotické poruchy, depresivní a neurotické poruchy)
  • psychologická a neuropsychologická diagnostika dětí (poruchy autistického spektra, hyperkinetické poruchy - ADHD, poruchy psychického vývoje, poruchy paměti, vyšetření intelektových schopností, poruchy chování a sociálních vztahů)
  • psychologické poradenství v oblasti výběru studia a typu školy (střední nebo vysoké). Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami

Uvedené výkony psychoterapie, krizové intervence a klinicko-psychologických vyšetření jsou prováděny v ordinacích:
  • Poliklinika AGEL Česká Třebová, Náměstí Jana Pernera 446, 560 02 Česká Třebová
  • Ambulance klinické psychologie, Podorlická poliklinika Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk

Úhrada péče je hrazena ze zdrojů zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami.