Individuální koučink - 1.500,- Kč za jednu hodinu koučování

Týmový koučink - 25.000,- Kč za jeden den koučování

Firemní psychologie

  • cena je stanovena podle délky trvání zakázky. Cena za jednu hodinu pracovní činnosti je 1.210,- Kč. V ceně jsou zakalkulovány náklady na cestovní náhrady.

Dopravně psychologická vyšetření

  • řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t - 2.100,- Kč
  • instruktorů autoškol - 2.100,- Kč
  • řidičů motorových vozidel s právem v přednosti v jízdě - 2.100,- Kč
  • řidičů motorových a jiných vozidel pro potřeby lékařů - 2.200,- Kč
  • řidičů motorových vozidel, kterým byl odebrán řidičský průkaz - 2.200,- Kč

Psychologické vyšetření držitelů střelných zbraní

  • žadatelů o získání zbrojního průkazu ručních střelných zbraní - 4.600,- Kč
  • příslušníků myslivecké stráže - 4.600,- Kč

Psychologická vyšetření zaměstnanců CBS a městské policie

  • uchazečů o práci u civilních bezpečnostních služeb a detektivních agentur nebo o získání licence v dané oblasti - 2.100,- Kč
  • uchazečů o práci u městské či obecní policie - 2.100,- Kč