Dopravně psychologická vyšetření

  • řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t - 2.100,- Kč
  • instruktorů autoškol - 2.100,- Kč
  • řidičů motorových vozidel s právem v přednosti v jízdě - 2.100,- Kč
  • řidičů motorových a jiných vozidel pro potřeby lékařů - 2.200,- Kč
  • řidičů motorových vozidel, kterým byl odebrán řidičský průkaz - 2.200,- Kč
  • osob k vedení a obsluze plavidel - 2.100,- Kč

Psychologické poradenství

  • v oblasti výběru studia a typu školy (střední nebo vysoké), nebo pracovní činnosti – 4.200,- Kč.