Dopravní psychologie

Provádíme dopravně psychologická vyšetření:
  • řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t podle požadavků § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  • instruktorů autoškol podle požadavků § 21, odst. 2, písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • řidičů motorových vozidel s právem v přednosti v jízdě, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
  • řidičů motorových a jiných vozidel pro potřeby lékařů, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a řidičů se zdravotními důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, podle vyhlášky
    č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • posádek lodí podle vyhlášky ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • řidičů motorových vozidel, kterým byl odebrán řidičský průkaz podle zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 123c, odst. 3