Koučink individuální

Koučink generuje a zároveň vyžaduje mnohem pozitivnější přístup k sobě i k druhým. Koučink je uvolňování lidského potenciálu.
Sir John Whitmore

Koučování je vztah mezi dvěma rovnocennými partnery, koučem a koučovaným, založený na vzájemné důvěře, otevřenosti a upřímnosti. Je to specifická a dlouhodobá péče o člověka. O jeho úspěšnost a růst v profesním i osobním životě. Základní metodou kouče je kladení otázek s úmyslem dovést koučovaného k tomu, aby si sám odpověděl, poznal lépe sám sebe i své okolí, stanovil svou vizi budoucnosti, odvodil si z ní své cíle a pak je začal krok za krokem uskutečňovat.

Koučink týmový

Týmový koučink je výsledkově orientovaný proces, který provází skupinu ke konkrétním krokům, které ji vedou k definovanému cíli. Týmový koučink pomáhá skupinám a týmům na cestě ke špičkovému výkonu a spokojenosti lidí. Pomáhá jednotlivci uvědomit si sám sebe, sebe ve skupině i skupinu jako organismus a vyvodit z toho užitečné kroky pro změnu a vývoj.

Týmový koučink přináší zralé fungování týmu. Lidé samostatně přemýšlejí jak dosáhnout cíle, co jim v tom pomůže a co pro to mohou udělat. Jsou odhodláni přebírat odpovědnost za svoje konání a jsou schopni mluvit s ostatními. Spolupracují navzájem, sdílejí zdroje a informace. Lidé se vnímají jako součást skupiny, pro kterou se rozhodli pracovat, a zároveň vidí svůj přínos a individuální odpovědnost za to, co mají na starosti.

Firemní psychologie

V oblasti firemní psychologie provádíme:
  • psychologickou diagnostiku osobnostní struktury (diagnostika vlastností osobnosti ve vztahu k vykonávaným pracovním činnostem)
  • psychologickou diagnostiku dynamiky osobnosti (reakce na životní situace a jejich vliv na pracovní činnost a interpersonální vztahy na pracovišti)
  • diagnostiku manažerských schopností (diagnostika manažerských typů jedince)
  • posuzování psychické zátěže na pracovišti a její kategorizace včetně stanovení rizik a jejich kvantifikace
  • diagnostiku a analýzu vztahů v týmu